Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Putujte s námi opět po posvátných místech naší vlasti

Po pěti letech se vydáváme na další cestu po záhadných a mystických místech s druhým dílem knihy Posvátná místa zemí Koruny české II. Navštívíme místo pradávného kultu bohyně matky, podíváme se na návrší, na němž kdysi lidé zavěšovali své drobné dary bohům na větve posvátného stromu, navštívíme jihomoravské rondely, v nichž lid kultury Moravské malované keramiky uctíval své půvabné Venuše, poznáme místo, na němž se dávní Keltové klaněli soše tajemného druida. Navštívíme také ruiny gotických klášterů i ty, které povstaly z trosek k nové slávě, po stopách statisíců dávných poutníků se vydáme na další poutní místa barokní lidové zbožnosti a nevynecháme ani jedinečná umělecká díla zrozená z víry i marnivosti mocných. A dokonce budeme i svědky zrodu nových posvátných míst vznikajících z touhy vykořeněného moderního člověka po nalezení ztracené spirituality.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Zbavte se chronické bolesti, na kterou běžná medicína nestačí!

Novinka Poklepávání – Cestou EFT k úlevě od bolesti čtenáře krok za krokem učí, jak používat poklepávání nebo EFT (techniku emoční svobody) ke snížení či odstranění chronické bolesti. Existuje mnoho různých způsobů, jak mohou mozek a tělo vytvářet bolest, zvyšovat ji a prodlužovat. Na stránkách této knihy autor pomáhá čtenářům pochopit, co je příčinou jejich bolesti, a poskytuje jim nástroje k dosažení kompletní a trvalé úlevy od bolesti. Autor přivádí čtenáře na cestu, která začíná na povrchu – proklepáním se k místu bolesti – a přesouvá se do hlubších rovin, z nich bolest skutečně pramení. Pomocí vědeckého výzkumu bolesti, stresu a poklepávání otevírá čtenáři oči v tom, jak mocné může poklepávání být, a nastiňuje rady a techniky pro řešení bolestí jak krátkodobých, tak i chronických.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Už jste si objednali novou Abecedu účetnictví pro podnikatele 2018?

Právě vyšlo již 16. aktualizované vydání titulu Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018, který zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale i zkušení účetní zde naleznou prospěšné rady v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Změny v roce 2018 ve MÚ • ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat

Místo konání: Olomouc, Palác Bohemia, Kollárovo nám. 7
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Termín: 26. únor 2018, 9.00 - 14.00 Cena: 1 980 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2018

Místo konání: Praha, Jungmannova 748/30 (Mozarteum)
Lektor: Jaroslava Svobodová
Termín: 27. únor 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 2 390 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2018 • přehled změn v účetní a daňové legislativě

Místo konání: Brno - Hotel AVANTI
Lektor: Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová
Termín: 28. únor 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 1 890 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE