Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Omlouváme se všem našim zákazníkům

Dne 15. 1. 2019 došlo ke kritické chybě našeho databázového serveru a k poškození dat. Veškeré údaje z 15. 1. 2019 tak bohužel nebylo možné zachránit. Pokud jste dne 15. 1. 2019 něco telefonicky objednávali, rušili nebo nakupovali na prodejně, ozvěte se nám prosím znovu, protože tyto údaje momentálně nejsme schopni dohledat a váš požadavek by tak nemusel být vyřízen. Objednávky z e-shopu a e-mailové požadavky jsou v pořádku a budou vyřízeny. BLIŽŠÍ INFORMACE

Nepřehlédněte novinky v sekci Publikace právní a ekonomické!

23. vydání titulu Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.) je určena publikace Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2019. Poslední novinkou je publikace Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2019, která obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Nezapomeňte si objednat aktualizovaná vydání našich odborných publikací!

Titul Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2019 s přehledy a komentáři změn obsahuje nejen aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn platných nově pro rok 2019, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti, nebo zákon o evidenci tržeb. V sešitovém vydání Zákoníku práce 2019 jsme pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž došlo v průběhu roku 2018, např. v oblasti překážek v práci, dovolené, náhrady mzdy nebo platu v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a v publikaci Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2019 naleznete komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce, přičemž jednotlivá zákonná ustanovení jsou zároveň přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Poskytování cestovních náhrad v roce 2019

Místo konání: Praha - Jungmannova 30 (Mozarteum)
Lektor: JUDr. Eva Hofmannová
Termín: 21. leden 2019, 9.00 - 13.30
Cena: 2 390 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2019 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Místo konání: Olomouc - Palác Bohemia, Kollárovo nám. 7
Lektor: Ing. Ivan Tomší
Termín:  29. leden 2019, 9.00 - 13.30
Cena: 2 090 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE