Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Koncem ledna vychází naše bestsellery Zákoník práce s komentářem a Abeceda mzdové účetní 2018!

Obě tyto naše čtenáři oblíbené publikace navazují na svá předchozí vydání a přináší výklad veškerých změn k nimž došlo v uplynulém roce 2017 a mapují novinky pro rok 2018. Do nového vydání Abecedy mzdové účetní pro rok 2018 budou zahrnuty mimo jiné změny, které od května 2018 přinese nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), dílčí změny po novelách zákoníku práce, změny v odměňování ve veřejných službách a správě a nové výpočty náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a srážek ze mzdy. Rozsáhlou změnou prošla i oblast pracovnělékařských služeb. V oblasti daní z příjmů bude pozornost věnována novému samostatnému základu daně pro srážkovou daň, zvýšení daňového zvýhodnění, změnám v uplatnění průkazu ZTP/P a invalidních důchodů nebo novým náležitostem průkazu při uplatnění školkovného a pojistného na penzijní připojištění.
Zákoník práce obsahuje ucelený soubor téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2018; formou redakčních poznámek však pamatuje i na schválené změny, jejichž účinnost nastává později. Publikace je určena především pro každodenní činnost zaměstnanců, zaměstnavatelů a personalistů ve firmách, může však sloužit i jako užitečná pomůcka pro odbornou i laickou veřejnost.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Již 12. aktualizované vydání titulu Cestovní náhrady podle zákoníku práce

Již 12. aktualizované vydání titulu Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018 již v prodeji! Publikace Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018 na jednotlivých příkladech formou dotazů a odpovědí demonstruje zákonný postup pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad tak, aby nedocházelo k nesprávnému účtování a byly poskytovány všechny cestovní náhrady, které určuje zákon, a současně aby nedocházelo k jeho porušování. Pomocí praktických příkladů se čtenář dozví, jaké jsou daňově uznatelné výdaje a z čeho je nezbytné odvést daň a platby pojistného, apod. Pozornost je věnována i různým výkladům, které nejsou v souladu se zákoníkem práce, a uživatelům je doporučen správný postup při řešení sledované problematiky. Součástí publikace jsou také nové prováděcí předpisy platné pro rok 2018, včetně úplného znění části sedmé zákoníku práce a na ni navazujících paragrafů.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Nová motivace aneb doposud jste to možná dělali špatně!

Pokud nemůžete nalézt v životě tu správnou motivaci, pak je právě pro vás určena naše novinka DRIVE: Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje. Většina z nás totiž věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat sebe i ostatní kolem, je použití externích odměn, např. peněz – tedy metody cukru a biče. To je však chyba – tvrdí Daniel H. Pink ve své provokativní a přesvědčivé knize. V textu této knihy názorně ukazuje, že i když metoda cukru a biče úspěšně fungovala ve 20. století, v dnešní době je to přesně ten způsob, jak lidi demotivovat. Autor v knize zkoumá tři prvky skutečné motivace – autonomii, mistrovství a smysl – a nabízí chytré a překvapivé techniky, jak je uvést do praxe. Kniha Drive překypuje velkými myšlenkami – je to ojedinělá kniha, která změní váš způsob myšlení i života.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Změny ve mzdovém účetnictví 2018 • výklad a praktické příklady

Místo konání: Olomouc, Palác Bohemia, Kollárovo nám. 7
Lektor: Ing. Olga Krchovová
Termín: 22. leden 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 1 980 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2018 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu nově

Místo konání: Brno - Hotel AVANTI, Střední 61, Brno - Královo Pole
Lektor: Ing. Ivan Tomší
Termín: 23. leden 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 1 980 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE