Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Již 12. aktualizované vydání titulu Cestovní náhrady podle zákoníku práce

Již 12. aktualizované vydání titulu Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018 již v prodeji! Publikace Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018 na jednotlivých příkladech formou dotazů a odpovědí demonstruje zákonný postup pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad tak, aby nedocházelo k nesprávnému účtování a byly poskytovány všechny cestovní náhrady, které určuje zákon, a současně aby nedocházelo k jeho porušování. Pomocí praktických příkladů se čtenář dozví, jaké jsou daňově uznatelné výdaje a z čeho je nezbytné odvést daň a platby pojistného, apod. Pozornost je věnována i různým výkladům, které nejsou v souladu se zákoníkem práce, a uživatelům je doporučen správný postup při řešení sledované problematiky. Součástí publikace jsou také nové prováděcí předpisy platné pro rok 2018, včetně úplného znění části sedmé zákoníku práce a na ni navazujících paragrafů.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Nová motivace aneb doposud jste to možná dělali špatně!

Pokud nemůžete nalézt v životě tu správnou motivaci, pak je právě pro vás určena naše novinka DRIVE: Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje. Většina z nás totiž věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat sebe i ostatní kolem, je použití externích odměn, např. peněz – tedy metody cukru a biče. To je však chyba – tvrdí Daniel H. Pink ve své provokativní a přesvědčivé knize. V textu této knihy názorně ukazuje, že i když metoda cukru a biče úspěšně fungovala ve 20. století, v dnešní době je to přesně ten způsob, jak lidi demotivovat. Autor v knize zkoumá tři prvky skutečné motivace – autonomii, mistrovství a smysl – a nabízí chytré a překvapivé techniky, jak je uvést do praxe. Kniha Drive překypuje velkými myšlenkami – je to ojedinělá kniha, která změní váš způsob myšlení i života.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Nepřehlédněte titul Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018

Nepřehlédněte titul Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn, který právě vyšel a obsahuje aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018. Součástí v knize předkládaného výkladu jsou také parametrické změny pro rok 2018 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. V knize však naleznete nejen daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. V neposlední řadě se v publikaci nachází také zákon o evidenci tržeb, nařízení vlády vylučující některé tržby z evidence tržeb a metodika k evidenci tržeb.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Změny ve zdaňování mezd v roce 2018 a roční zúčtování za rok 2017 • zásadní informace o zdaňování mezd pro rok 2018

Místo konání: Hradec Králové - Adalbertinum, ul. ČSA 300
Lektor: Ing. Iva Rindová
Termín: 17. leden 2018, 9.00 - 14.00 Cena: 1 980 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Poskytování cestovních náhrad v roce 2018

Místo konání: Praha, Jungmannova 748/30 (Mozarteum)
Lektor: JUDr. Eva Hofmannová
Termín: 23. leden 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 2 390 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Změny ve mzdovém účetnictví 2018 • výklad a praktické příklady

Místo konání: Olomouc, Palác Bohemia, Kollárovo nám. 7
Lektor: Ing. Olga Krchovová
Termín: 22. leden 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 1 980 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE