Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Zbavte se chronické bolesti, na kterou běžná medicína nestačí!

Novinka Poklepávání – Cestou EFT k úlevě od bolesti čtenáře krok za krokem učí, jak používat poklepávání nebo EFT (techniku emoční svobody) ke snížení či odstranění chronické bolesti. Existuje mnoho různých způsobů, jak mohou mozek a tělo vytvářet bolest, zvyšovat ji a prodlužovat. Na stránkách této knihy autor pomáhá čtenářům pochopit, co je příčinou jejich bolesti, a poskytuje jim nástroje k dosažení kompletní a trvalé úlevy od bolesti. Autor přivádí čtenáře na cestu, která začíná na povrchu – proklepáním se k místu bolesti – a přesouvá se do hlubších rovin, z nich bolest skutečně pramení. Pomocí vědeckého výzkumu bolesti, stresu a poklepávání otevírá čtenáři oči v tom, jak mocné může poklepávání být, a nastiňuje rady a techniky pro řešení bolestí jak krátkodobých, tak i chronických.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Už jste si objednali novou Abecedu účetnictví pro podnikatele 2018?

Právě vyšlo již 16. aktualizované vydání titulu Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018, který zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale i zkušení účetní zde naleznou prospěšné rady v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Vychází Abeceda personalisty 2018!

Kniha Abeceda personalisty 2018 zohledňuje změny, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017 (především změny v prováděcích právních předpisech upravujících odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ve státní službě) a další změny v oblasti pracovního práva, ke kterým dochází od roku 2018. Tato unikátní publikace přehledně a srozumitelně provází průřezem nejdůležitějších personálních činností (personálními strategiemi a řízením, specifikací pracovního místa, získáváním a výběrem vhodných zaměstnanců, motivací zaměstnanců, měřením výkonnosti a jejich soustavným vzděláváním). Abeceda personalisty 2018 je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci hlavních manažerů, a konečně i studenti.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Vysílání pracovníků na pracovní cesty do EU z pohledu personalisty a související povinnosti aneb když jen správně hradit cestovní náhrady nestačí

Místo konání: Praha, Jungmannova 748/30 (Mozarteum)
Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
Termín: 23. únor 2018, 9.00 - 14.00 Cena: 2 490 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE