Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Nepřehlédněte novinky v sekci Publikace právní a ekonomické!

23. vydání titulu Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.) je určena publikace Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2019. Poslední novinkou je publikace Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2019, která obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Nezapomeňte si objednat aktualizovaná vydání našich odborných publikací!

Titul Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2019 s přehledy a komentáři změn obsahuje nejen aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn platných nově pro rok 2019, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti, nebo zákon o evidenci tržeb. V sešitovém vydání Zákoníku práce 2019 jsme pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž došlo v průběhu roku 2018, např. v oblasti překážek v práci, dovolené, náhrady mzdy nebo platu v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a v publikaci Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2019 naleznete komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce, přičemž jednotlivá zákonná ustanovení jsou zároveň přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Lednové slevy!

V novém roce opět pokračují tradiční slevové akce na knihy z edice zdraví a volný čas! Tentokrát jsou tu knihy, které Vám upevní zdraví, budete pružnější, lépe se cítit, budete míc více energie, a to je to, co po vánočních svátcích nejvíce potřebujeme.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Poskytování cestovních náhrad v roce 2019

Místo konání: Praha - Jungmannova 30 (Mozarteum)
Lektor: JUDr. Eva Hofmannová
Termín: 21. leden 2019, 9.00 - 13.30
Cena: 2 390 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2019 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Místo konání: Olomouc - Palác Bohemia, Kollárovo nám. 7
Lektor: Ing. Ivan Tomší
Termín:  29. leden 2019, 9.00 - 13.30
Cena: 2 090 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE