Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Už jste si objednali novou Abecedu účetnictví pro podnikatele 2018?

Právě vyšlo již 16. aktualizované vydání titulu Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018, který zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale i zkušení účetní zde naleznou prospěšné rady v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Vychází Abeceda personalisty 2018!

Kniha Abeceda personalisty 2018 zohledňuje změny, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017 (především změny v prováděcích právních předpisech upravujících odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ve státní službě) a další změny v oblasti pracovního práva, ke kterým dochází od roku 2018. Tato unikátní publikace přehledně a srozumitelně provází průřezem nejdůležitějších personálních činností (personálními strategiemi a řízením, specifikací pracovního místa, získáváním a výběrem vhodných zaměstnanců, motivací zaměstnanců, měřením výkonnosti a jejich soustavným vzděláváním). Abeceda personalisty 2018 je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci hlavních manažerů, a konečně i studenti.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Nepřehlédněte novinky mezi odbornými tituly!

Na pulty knihkupectví dorazila řada aktualizovaných, léty prověřených titulů: Jednou ze čtenáři oblíbených publikací aktualizovaných pro rok 2018 je Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018. Titul je určený především pro mzdové účetní, personalisty a všechny, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Přehledná odborná příručka reflektuje aktuální změny právní úpravy, k nimž na tomto úseku dochází k 1. 1. 2018, a současně upozorňuje čtenáře i na schválené legislativní změny, jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2018.
Dalším z bestsellerů je titul Exekuce srážkami ze mzdy 2018 - příručka nepostradatelná v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Nové vydání pro rok 2018 reaguje na změnu v pojetí srážek z odstupného včetně kontroverzní otázky započtení nezabavitelných částek. Přináší také více než 100 podrobných příkladů, názorných schémat či přehledných tabulek, rozšíření vybraných příkladů a schémat, zapracování dalších podrobností a samozřejmě také každoroční aktualizaci výpočtu výše srážek ze mzdy.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Praktické uplatňování DPH v roce 2018 v příkladech • správné možnosti řešení častých chyb

Místo konání: Brno - Hotel AVANTI
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková
Termín: 20. únor 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 1 980 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Poskytování dovolené • včetně mateřské a rodičovské dovolené

Místo konání: Praha, Jungmannova 748/30 (Mozarteum)
Lektor: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Termín: 15. únor 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 2 490 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Zdravotní pojištění 2018 • změny se spoustou zajímavostí a příkladů z praxe

Místo konání: Olomouc, Palác Bohemia, Kollárovo nám. 7
Lektor: Ing. Antonín Daněk
Termín: 21. únor 2018, 9.00 - 13.30 Cena: 1 980 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE