Agenturní zaměstnávání ze všech stran

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, agentury práce, odpovědné zástupce

Seminář je zaměřen na agenturní zaměstnávání, a to jak z pohledu agentury práce, tak z pohledu uživatele. V rámci semináře je samozřejmě zohledněn stav po novele zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce z roku 2017, která podmínky agenturního zaměstnávání podstatně změnila.

Základními okruhy semináře jsou:

 • postavení agentury práce
 • povolení ke zprostředkování zaměstnání
 • správní řízení o vydání povolení • nezbytné předpoklady
 • odpovědný zástupce • jeho postavení a povinnosti
 • správní poplatek a kauce agentury práce • správa kauce • rozložení kauce • nezaplacení kauce a vliv na stávající agentury práce
 • prodloužení, obnovení a zrušení povolení ke zprostředkování zaměstnání
 • pojištění agentury práce a ochrana agenturních zaměstnanců před insolvencí agentury práce
 • zastřené zprostředkování zaměstnání
 • smluvní zastřešení agenturního zaměstnávání se zaměstnanci
 • agenturní zprostředkování cizinců
 • postavení uživatele agenturního zaměstnávání
 • dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců a její náležitosti
 • pokyn k dočasnému přidělení a jeho náležitosti
 • vznik, změny a skončení dočasného přidělení zaměstnance a pracovního poměru takového zaměstnance
 • pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance • srovnatelný zaměstnanec uživatele
 • cestovní náhrady • náklady na výkon práce
 • náhrada škody v agenturním zaměstnávání
 • aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti agenturního zaměstnávání

Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. února 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13966
Cena: 2 490 Kč Objednat