Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a roční zúčtování záloh na daň za rok 2018

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to i ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, povinnostmi plátců daně a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 a pro rok 2019, dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani (předkládané doklady u plátce daně ve vztahu k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list) a předat veškeré informace k tiskopisům – zejména tam kde se opakuje chybovost a komplexní výklad k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Součástí semináře je i roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018.

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky (kde nedochází ke změně) budou prezentovány ve zkratce.

část 1. aktuality

 • nejdůležitější změny (včetně zákonných úprav) ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 a současně pro rok 2018, které ovlivňují roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018 (připomenutí správné aplikace pro § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů od roku 2018 – základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku)
 • komplexní výklad tiskopisů pro plátce daně ze závislé činnosti (včetně opakujících se chyb ve vyúčtování a potvrzení + opravy na dani), zejména Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 26) včetně nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a jejich elektronizace, včetně aplikace dodatečného podpisu prohlášení k dani dle § 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů
 • předkládané doklady u plátce daně podle § 38l zákona o daních z příjmů i ve vztahu k GDPR
 • povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
 • naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit včetně aktuálních výkladů některých příjmů od daně osvobozených (úhrada školného, masáže…)
 • daňové zvýhodnění zejména ve vztahu k soustavné přípravě na budoucí povolání, školkovné za 2018

část 2. roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2018

 • zopakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátce daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty III. pilíře – co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání)
 • slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (se zaměřením na změny v roce 2018 provedené zákonem č. 170/2017 Sb., které ovlivní i roční zúčtování záloh za rok 2018)

seznámení s dalšími aktualitami a výkladovými stanovisky

diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15363
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat