Aktuálně k vedení účetnictví příspěvkových organizací

Určen pro: ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu).

 • výklad stanovení § 24 až 28 (způsoby oceňování) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • výklad ustanovení § 11, § 14 a § 55 (dlouhodobý majetek včetně technického zhodnocení) a ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • výklad ustanovení některých Českých účetních standardů(dále jen „ČÚS“)
 • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
 • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
 • ČÚS č. 707 Zásoby
 • Informace o připravovaných úpravách prováděcích právních předpisů v oblasti účetnictví (účinnost dnem 1. ledna 2018)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. listopadu 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13886
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat