Aktuálně ke zdaňování mezd v roce 2018 • výhled pro rok 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky

 • přehled změn platných pro rok 2018
 • zvýšení daňového zvýhodnění na děti • postup uplatnění vyživovaných dětí a zvýšená hranice příjmu pro vyplacení bonusu za měsíc a za rok
 • problematika uplatnění daňové slevy „školkovné“
 • prohlášení poplatníka (vzor 26) a možnost jeho elektronického podpisu • možnost používání předchozího tiskopisu Prohlášení (vzor 25)
 • vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze od roku 2018 zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání
 • změny u některých zaměstnaneckých benefitů
 • zpřesnění osvobození „použití zdravotnických zařízení“ • zdanění virtuálních příjmů z nadlimitních bezúročných půjček
 • úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech • změna v odpočtech bezúplatného plnění
 • výhled pro rok 2019 a další roky podle záměrů MF a GFŘ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16948
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat