Aktuálně ke zdaňování mezd v roce 2018 • výhled pro rok 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky

 • přehled změn platných pro rok 2018
 • zvýšení daňového zvýhodnění na děti • postup uplatnění vyživovaných dětí a zvýšená hranice příjmu pro vyplacení bonusu za měsíc a za rok
 • problematika uplatnění daňové slevy „školkovné“
 • prohlášení poplatníka (vzor 26) a možnost jeho elektronického podpisu • možnost používání předchozího tiskopisu Prohlášení (vzor 25)
 • vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze od roku 2018 zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání
 • změny u některých zaměstnaneckých benefitů
 • zpřesnění osvobození „použití zdravotnických zařízení“ • zdanění virtuálních příjmů z nadlimitních bezúročných půjček
 • úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech • změna v odpočtech bezúplatného plnění
 • výhled pro rok 2019 a další roky podle záměrů MF a GFŘ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16948
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat