Aktuální problémy spisové služby • správné nakládání s dokumenty a vliv nového nařízení GDPR

Určeno pro: pracovníky veřejné a soukromé sféry, kteří se v rámci své pracovní náplně věnují výkonu spisové služby

Školení bude zaměřeno na novinky ve spisové službě, které přinesla v průběhu roku 2018 domácí i evropská legislativa (eIDAS, GDPR). První blok bude zaměřen na správné nakládání s dokumenty v digitální podobě, a to jak u původce vedoucího spisovou službu v listinné, tak v elektronické podobě. Stručně zmíněno bude také elektronické skartační řízení. Druhý blok bude zaměřen na vliv nařízení GDPR na spisovou službu a konkrétní změny, které je třeba ve spisové službě udělat.
 • Program semináře:
 • přehled změn v roce 2018
 • spisová služba v listinné podobě
 • spisová služba v elektronické podobě
 • zásady pro nakládání s dokumenty v listinné a digitální podobě
 • elektronický systém spisové služby a jeho náležitosti
 • elektronické podpisy
 • elektronické skartační řízení
 • GDPR a spisová služba
 • doporučení pro revize spisových řádů
 • doporučení pro úpravy spisoven
 • doporučení pro úpravy elektronických systémů spisové služby
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16854
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat