Aktuální problémy uplatňování DPH v roce 2018 • problémové oblasti a řešení častých chyb

Určeno pro: ekonomické a účetní pracovníky, zpracovatele DPH, finanční účetní a daňové účetní, ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH, v průběhu roku 2017 a 2018. Výklad bude zaměřen zejména na:
 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti a navazující přechodné období v návaznosti na informaci GFŘ
 • praktické dopady změn pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění v návaznosti na informaci GFŘ
 • vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a změny v elektronické evidenci tržeb v návaznosti na nález Ústavního soudu
 • základ daně a opravu základu a výše daně • včetně dopadů dílčích změn v roce 2017
 • sazby daně a dopady dílčích změn v posledním období
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny v roce 2017 a roce 2018
 • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se zaměřením na vývoz zboží a služby s ním související ve vazbě na informace GFŘ
 • aktuální pravidla a chyby při uplatňování nároku na odpočet daně
 • změny v pravidlech pro opravu odpočtu daně
 • vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku v návaznosti na informaci GFŘ
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v návaznosti na informaci GFŘ
 • správu DPH v tuzemsku • vymezení nespolehlivého plátce a osoby • rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění a navazující výklady GFŘ
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2018 v návaznosti na nález Ústavního soudu ke kontrolním hlášením
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16655
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat