Aktuální změny v mzdovém účetnictví pro rok 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a všechny další zájemce o získání aktuálních informací souvisejících se změnami ve mzdové oblasti v roce 2018 a 2019

Obsah: Změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2018/2019. Výklad a praktický příklad.

Na semináři budou podrobně probrány veškeré novely zákonů související se mzdami a personalistikou.

 • minimální a zaručená mzda • aktuální stav • dopad do mzdové praxe
 • změny v oblasti daně z příjmů • dopad do mzdové oblasti
 • daňové slevy a daňové zvýhodnění v roce 2019
 • životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
 • tiskopisy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • srážková daň
 • změny v zákoně o nemocenském pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu • významné změny v roce 2019
 • srážky ze mzdy
 • aktuality ke dni konání semináře • očekávaný vývoj
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16944
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat