Aktuální změny v mzdovém účetnictví pro rok 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a všechny další zájemce o získání aktuálních informací souvisejících se změnami ve mzdové oblasti v roce 2018 a 2019

Obsah: Změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2018/2019. Výklad a praktický příklad.

Na semináři budou podrobně probrány veškeré novely zákonů související se mzdami a personalistikou.

 • minimální a zaručená mzda • aktuální stav • dopad do mzdové praxe
 • změny v oblasti daně z příjmů • dopad do mzdové oblasti
 • daňové slevy a daňové zvýhodnění v roce 2019
 • životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
 • tiskopisy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • srážková daň
 • změny v zákoně o nemocenském pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu • významné změny v roce 2019
 • srážky ze mzdy
 • aktuality ke dni konání semináře • očekávaný vývoj
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16944
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat