Archivnictví a spisová služba • jak nakládat s písemnostmi

Určen pro: pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců.

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku odborné správy dokumentů – spisové služby v organizaci. Je věnován praktickým otázkám postupu při evidenci, oběhu, ukládání a vyřazování analogových a digitálních dokumentů v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vyhlášky.

Program semináře:

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 259/20012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • právní předpisy související, např. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • spisové řády a spisové a skartační plány • jejich tvorba
 • příjem • evidence • oběh • vyřizování • odesílání • ukládání digitálních i analogových dokumentů
 • datové zprávy
 • ukládání dokumentů ve spisovnách
 • vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15317
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat