ASERTIVITA • neříkejte ANO, když chcete říci NE • schopnost prosazovat vlastní názor a umět obhájit svá práva • oblíbené setkání s Mgr. Coufalovou

Určeno pro: personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat

Cíl: seminář bude zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací.
 • získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací
 • umět prosadit svůj oprávněný požadavek
 • umět říkat "NE"
 • umět požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti
 • umět odmítnou druhého bez pocitu provinění
 • umět se prosadit, obhájit svá práva
 • naučit se zvládat konfliktní a problémové situace
 • posílit sebejistotu a sebedůvěru
 • naučit se zvládat agresivní a manipulativní jedince
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Účastníci semináře obdrží studijní materiál vypracovaný lektorem a CERTIFIKÁT o absolvování kurzu.
 • !!! Pozor • seminář je pro omezený počet účastníků - max. 15 osob !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. dubna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16708
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat