Asertivitou proti stresu

Určeno pro: pro všechny, kteří jsou v častém kontaktu s klienty a kolegy, chtějí působit vyrovnaně, naučit se dovednostem efektivního vyjednávání, schopnosti rozhodovat se racionálně v konfliktních situacích, za všech okolností umět řešit, argumentovat bez zbytečného stresového zatížení a sebepodceňování

Cíl: cílem semináře je seznámit se s podstatou asertivity a možnostmi jejího využití. Osvojit si základní asertivní dovednosti a techniky. Naučit se dosáhnout v kontaktu s druhými stanoveného cíle bez zbytečného stresu a obav z neúspěchu a také naučit se pomocí asertivity zvládat nepříjemné chování druhých lidí bez emocí a osobního vyčerpání.

Program semináře:

 • základní typy sociálního jednání
 • vznik stresu a jeho projevy
 • reakce na stres
 • podstata a smysl asertivního chování
 • co je asertivita v praxi
 • možnosti využití asertivity
 • asertivita jako prevence konfliktních situací a cesta k jejich zvládání
 • základní asertivní práva a techniky
 • emocionální a duševní sebekontrola
 • praktická cvičení

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. června 2018, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 15269
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 490 Kč Objednat