Automatizace a automatizační technika 2

Autor: Kolektiv autorů

 • Kód produktu: 68393
 • Nakladatelství: CPress
 • Počet stran: 248
 • Vazba: brož., 16,7x22,5 cm
 • ISBN: 978-80-251-4106-9
 • Datum vydání: prosinec 2013
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Na základě průzkumu spokojenosti učitelů se staršími učebnicemi automatizace připravilo kolegium zkušených pedagogů a odborníků z praxe modernizovanou koncepci dvoudílné publikace. Ta inovuje a rozšiřuje náplň předmětu o oblasti, které jsou s automatizací neoddělitelně spojeny, o ekonomické a další aspekty jejího optimálního zavádění a využívání.Těžiště učebnice tvoří problematika automatické regulace a automatizačních prostředků s důrazem na využívání současných, elektronických prvků číslicové mikroelektroniky. Teoretický výklad je doplněn stovkami názorných nákresů, řadou přehledných tabulek a grafů i ukázek zařízení z praxe. V publikaci naleznete dostatek podnětů k demonstraci průběhu stěžejních regulačních a řídicích procesů simulací např. v prostředí Matlab ve školních laboratořích.

Učebnice se věnuje mimo jiné těmto tématům:- Metody analýzy jednoduchého i složitého dynamického systému

- Struktura spojitého regulačního obvodu, regulátory PID a PSD

- Praktické použití jednotlivých typů spojitých regulátorů

- Dvou- a třípolohové nespojité regulátory, kvazispojité chování obvodu

- Virtuální senzory pro fuzzy proměnné, defuzzifikace a neuronové sítě

- Časově optimální řízení a statická optimalizace ve výrobě

- Zálohování automatů a spolehlivost automatických linekKniha je určena především pro žáky středních odborných škol a studenty terciárního vzdělávání, využití však najde i v průmyslové praxi.Tento díl úzce navazuje na knihu Automatizace a automatizační technika 1, která vyšla v roce 2012. Dohromady tvoří ucelené dílo pokrývající středoškolskou látku oboru automatizace a nahrazují úspěšnou čtyřdílnou řadu stejnojmenných učebnic z roku 2000.O autorském kolektivu:

Publikace je výsledkem společného úsilí zkušených odborníků Českomoravské společnosti pro automatizaci:

doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. (strojní fakulta ČVUT Praha)

doc. Ing. Josef Janeček, CSc. (fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU Liberec)

Bc. Jindřich Král (SOŠ a SOU Lanškroun)

Ing. Gunnar Künzel (technická fakulta ČZU Praha)

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (strojní fakulta VUT Brno)

Ing. Jaroslav Semerád (VOŠ a SPŠE Liberec)

doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. (strojní fakulta ČVUT Praha)

Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. (Teco, a. s., Kolín)

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. (strojní fakulta ČVUT Praha)

Ing. Rudolf Voráček (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

pod vedením doc. Ing. Ladislava Maixnera, CSc.

Chcete se na něco zeptat?