Bonusová karta Olomouc

Jako výraz poděkování za přízeň, kterou nám prokazujete pravidelnou účastí na našich seminářích, nabízíme Vám dva bonusové programy. Je možné využívat oba současně. Jeden je určen pro firmy/organizace, druhý pro jednotlivé účastníky seminářů.

Bonusová karta pro firmy a organizace

U prezence každého semináře si můžete vyžádat bonusovou kartu, na kterou během roku budete sbírat razítka za účast na seminářích. Níže jsou uvedeny podmínky k čerpání výhod z bonusové karty.

Bonus Olomouc

Podmínky bonusového programu

 • Za každou účast na semináři obdržíte na kartu razítko, v případě účasti více osob z jedné firmy/organizace odpovídající počet razítek.
 • Po zaplnění karty tj. 6 vstupů obdržíte 1 vstup na Vámi vybraný seminář zdarma. Je nutno se na něj přihlásit obvyklým způsobem a do údaje o platbě uvést „bonusový vstup zdarma”.
  Po vyčerpání bonusu z Vaší karty obdržíte v případě zájmu novou kartu a můžete se tedy do bonusového programu zapojit opakovaně.
 • Platnost karty je 1 rok od data vydání. Karta je v rámci firmy/organizace přenosná, může ji využívat více pracovníků, kteří navštěvují naše semináře, pak dosáhnete na volný vstup dříve.
 • Platná karta musí být vyplněna v kolonce držitel, kde bude uveden název firmy/organizace a musí být opatřena datem vydání.
 • V případě, že kartu zapomenete vzít s sebou, nebude možné z organizačních důvodů uplatňovat označení karty zpětně.
 

Bonusová karta pro jednotlivce

Tento program je určen pro každého z Vás jako poděkování za přízeň, kterou nám prokazujete účastí na našich seminářích.
Čekají na vás zajímavé dárky, které si můžete podle počtu účastí na seminářích vybrat z několika variant – viz tabulka níže.

Bonuskarta Olomouc

Jak používat Bonusovou kartu:

 • Za každou účast na semináři obdržíte na kartu razítko.
 • Razítko nelze získat zpětně na dalším semináři.
 • Po nasbírání příslušného počtu razítek získáte dárek.
 • Po získání dárku se karta ruší.
 • Platnost karty je 12 měsíců od data vydání.
 • Karta je vystavena na jméno, které je uvedeno v kolonce držitel, NENÍ přenosná.
 MOTIVAČNÍ PROGRAM SEMINÁŘE / DÁRKY
Počet účastí Dárek v hodnotě
3 účasti 100 Kč (taška)
5 účastí 200 Kč (flash disk)
7 účastí
350 Kč (deštník)