BOZP a PO v příkladech školské praxe + CD

Autor: Jan Romaněnko, Pavel Skácelík

 • Kód produktu: 54630
 • Nakladatelství: Nakladatelství Paris
 • Počet stran: 388
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87173-34-3
 • Běžná cena s DPH: 395 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: 39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 356 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je úkolem Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.


Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních. Tyto formuláře budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování.


Publikace bude obsahovat otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO: • Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace

 • Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců

 • Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání

 • Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů

 • Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci

 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

 • Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy

 • Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních

 • Kontrolní orgány a jejich činnost

 • Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům

 • Nebezpečná místa na školách z pohledu BOZP a PO

Chcete se na něco zeptat?