BOZP pro manažery, bezpečáky a personalisty • nejčastější chyby a úskalí

Určeno pro: zástupce organizací, které mají zájem o ucelený výklad hlavních legislativních požadavků srozumitelnou a přehlednou formou, pro personalisty, osoby mající v náplni práce bezpečnost na pracovištích, pro vedoucí pracovníky • účastníci semináře obdrží jako bonus publikaci "Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2019" (autorka JUDr. Anna Janáková) v hodnotě cca 620,- Kč

Seminář je zaměřený na odborný výklad k hlavním legislativním požadavkům platným pro oblast BOZP, včetně změn v právních předpisech k datu konání semináře.

Zdůrazněna budou úskalí a nejčastější chyby, při plnění právních požadavků, ale také budou lektorem semináře ve spolupráci s účastníky navrhována doporučení správné praxe, včetně prezentace vzorových formulářů a dokumentů.

Účelem přednášky je pomoci organizacím v dalším zlepšování v oblasti BOZP a v přesnějším a důslednějším naplňování požadavků stanovených právními předpisy.

  • Informace ke změnám v právních předpisech vztahujících se na oblast BOZP
  • Právní a ostatní předpisy • stručná charakteristika cca 20-ti neopomenutelných právních předpisů platných pro oblast BOZP
  • Odpovědnosti, povinnosti a pravomoci • jak v organizaci rozdělit úlohy s problematikou BOZP • jakou roli má zaměstnavatel a jakou roli musí plnit OZO BOZP (bezpečák) • kdo je vedoucí zaměstnanec a jaké má úlohy ve vztahu k zaměstnancům z pohledu BOZP • v jaké roli je zaměstnanec
  • Odborná způsobilost, výcvik, komunikace a dokumentace • co mohu nebo musím u zaměstnanců při nástupu a případně i následně zjišťovat • co, jak, kdy a kým školit • jaká jsou hlavní úskalí školení zaměstnanců (délka a obsah školení, e-learning a školení BOZP) • spoluúčast a komunikace o BOZP, způsoby řízení dokumentů BOZP
  • Řízení provozu • agenturní zaměstnávání • bezpečnostní značky • služební auta • chemické látky a směsi • osobní ochranné pracovní prostředky • stroje a zařízení • práce ve výškách • poskytovatel pracovnělékařských služeb a lékařské prohlídky zaměstnanců • zobrazovací jednotky (PC)
  • Incidenty, pracovní úrazy a nápravná opatření • vyšetřování incidentů a pracovních úrazů, skoronehody • vzorové dokumenty pro lepší orientaci v problematice pracovních úrazů • hlavní zásady pro realizaci preventivních a nápravných opatření
  • diskuze • dotazy a připomínky je možné pokládat v průběhu semináře, nebo i na závěr akce

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 26. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16952
Cena: 1 980 Kč Objednat