Cestovní náhrady po novele zákoníku práce • komplexní informace o pracovních cestách

Určen pro: všechny zájemce, kteří si chtějí prohloubit a ujasnit znalosti o cestovních náhradách a získat komplexní informace týkající se pracovních cest.

Cíl semináře: Podrobně budou vysvětleny základní principy a na konkrétních příkladech ukázány postupy poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské i příspěvkové sféře a možnosti podnikatelů při cestách obdobných cestám pracovním, a to ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší. Pokud bude přijata připravená novela zákoníku práce, pak vč. změn pro další období.

 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • kdy zaměstnanci cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • co je a co není pracovní cesta • podstatný vliv místa pravidelného pracoviště
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou • MHD a při používání soukromých vozidel • ubytování • stravné • zahraniční stravné • kapesné • nutné vedlejší výdaje
 • používání soukromých vozidel při pracovních cestách
 • zvláštnosti při cestách letadly • doba trvání letu • časová pásma apod.
 • poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování
 • používání firemních a soukromých platebních karet
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • vracení zbylých cizích měn • zaokrouhlování
 • kurzy pro přepočet měnpři vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • daňové souvislosti
 • možnosti fyzických osob - podnikatelů
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů
 • Účastníci obdrží přehledné písemné materiály (podstatná část prezentace, příklady)

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. prosince 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16465
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat