Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2017

Autor: JUDr. Eva Hofmannová

  • Kód produktu: 5689
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7554-057-7
  • Vydání:11. aktualizované
  • Datum vydání: prosinec 2016
  • Vaše cena s DPH: 309 Kč
ks
    V prodeji

Základní filozofie, ze které vychází část sedmá zákoníku práce, je zaměřena především na úhradu zaměstnancem vynaložených výdajů spojených s výkonem práce pro zaměstnavatele, tj. těch, které zaměstnanci vznikly mimo místo výkonu práce nebo mimo pravidelné pracoviště.

Poskytování cestovních náhrad v souladu se zákonem

V publikaci je na jednotlivých příkladech formou dotazů a odpovědí demonstrován zákonný postup pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad tak, aby nedocházelo k nesprávnému účtování a byly poskytovány všechny cestovní náhrady, které určuje zákon, a současně aby nedocházelo k jeho porušování. Oblast poskytování cestovních náhrad je totiž velmi sledovanou oblastí kontrolních orgánů a z tohoto důvodu je nezbytné seznámit se se zákonnou úpravou tak, aby byly cestovní náhrady poskytovány bezchybně.

Související problematika i něco „navíc“

Rovněž pomocí praktických příkladů se čtenář dozví, jaké jsou daňově uznatelné výdaje a z čeho je nezbytné odvést daň a platby pojistného, apod. Pozornost je věnována i různým výkladům, které nejsou v souladu se zákoníkem práce, a uživatelům je doporučen správný postup při řešení sledované problematiky. Předmětem řešení jsou také možnosti pro poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich poskytování sjednáno s odkazem na zákoník práce, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis.

Obsahuje aktuální znění příslušné legislativy

Součástí publikace jsou také nové prováděcí předpisy platné pro rok 2017, včetně úplného znění části sedmé zákoníku práce a na ni navazujících paragrafů.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?