Cestovní náhrady v roce 2018 v příkladech • základní principy a postupy při poskytování náhrad

Určeno pro: pracovníky v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, kteří si chtějí prohloubit znalosti a získat komplexní informace týkající se pracovních cest a cestovních náhrad, a to nejen těm, kteří se zabývají zpracováním cestovních příkazů - jejich kontrolou, vyplácením náhrad a účtováním, ale i osobám, které rozhodují o vyslání pracovníků na pracovní cesty a potřebují znát správnou metodiku postupu

Na konkrétních příkladech cest zaměstnanců, podnikatelů i jiných osob, budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy při poskytování náhrad při pracovních a podobných cestách vč. způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší. Budou také zdůrazněny případy, kdy často dochází k chybám.
 • základní předpisy týkající se cestovních náhrad
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • cestovní náhrady v jiných právních vztazích (společníci, členové statutárních orgánů, volení zastupitelé obcí, funkcionáři spolků, osoby se smlouvami podle občanského zákoníku atd.)
 • co je a co není pracovní cesta • služební cesta
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné • archivace dokladů
 • snižování stravného při bezplatně poskytnutém jídle • stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu)
 • používání služebních a soukromých vozidel a daň silniční
 • zvláštnosti při cestách letadly • doba trvání letu • časová pásma apod.
 • zúčtovatelná záloha na cestovní náhrady • termíny a postupy jejího vyúčtování • neposkytnutí zálohy
 • používání firemních a soukromých platebních karet
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • zaokrouhlování
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • přerušení pracovní cesty
 • paušalizace cestovních náhrad jako významný prvek snížení administrativy
 • daňové souvislosti
 • účastníci obdrží písemné materiály (podstatná část prezentace)
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 15. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16667
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat