Controlling

Autor: Hofmeister, Stiegler

  • Kód produktu: 45301
  • Nakladatelství: Profess Consulting s.r.o.
  • Počet stran: 151
  • Vazba: brož.
  • ISBN:
  • Datum vydání: říjen 2004
  • Vaše cena s DPH: 336 Kč
ks
    V prodeji
Autoři popisují srozumitelnou formou základní orientaci controllingu na budoucnost a nástroje operativního ekonomického řízení. Orientují se na prognostické metody obratů a výkonů podniku a prognózy snížení výnosů a nákladů. V třetí části rozebírají autoři porovnání skutečného a plánovaného stavu, jako je kontrola zisku a ztrát, kontrola likvidity a hospodárnosti.Čtvrtá část je věnována zpracování zprávy o ekonomickém řízení podniku z pohledu controllingových informací. Obsah, forma zprávy a okruhy adresátů zpráv o ekonomickém řízení.Závěrečná část se zabývá problémy ekonomického řízení a protiopatření.Publikace je doplněna formuláři a check listy, které jednoznačně shromažďují informace pro rozhodování managementu. Z nich vyplývající údaje k sestavení potřebné hierarchie informací pro vedení podniku ke správnému ekonomickému řízení podniku.

Chcete se na něco zeptat?