Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením

Autor: Jarmila Roučková

  • Kód produktu: 17564
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 152
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7367-932-3
  • Datum vydání: květen 2011
  • Vaše cena s DPH: 245 Kč
ks
    V prodeji
Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým postižením se nejvíce naučí hrou v domácím prostředí. Úvodní texty poskytují rodičům srozumitelnou základní orientaci o sluchovém postižení, aby lépe porozuměli smyslu uvedených her a cvičení. První dvě kapitoly jsou zaměřeny obecněji, následující části se již zabývají konkrétně vždy jednou oblastí rehabilitačního procesu. Těžištěm knihy jsou soubory nápadů, her a cvičení pro rozvíjení dané oblasti. Cvičení jsou řazena přibližně podle vývojového stupně a jsou vhodná pro děti raného až předškolního věku. Většinu uvedených her a cvičení lze využít i u slyšících dětí, jsou vhodné zvláště pro ty, které mají komunikační problémy (opožděný vývoj řeči, dysfázie). Knihu využijí zejména rodiče malých dětí se sluchovým postižením a učitelky mateřských škol, které mají ve třídách integrované dítě se sluchovou vadou.

Chcete se na něco zeptat?