Daň silniční a daň z nemovitostí • aktuality a změny

Určeno pro:ekonomické a účetní pracovníky

 • Daň z nemovitých věcí:
 • jaký je předmět daně u pozemků, staveb a jednotek
 • bližší charakteristika osoby poplatníka
 • podávání daňového přiznání
 • placení daně
 • uplatnění osvobození • vybrané příklady a jejich řešení • dotazy
 • Daň silniční
 • seznámení účastníků s aplikací zákona o dani silniční ve vazbě na související předpisy zejména z oblasti právní úpravy provozování vozidel na pozemních komunikacích a jejich registrace
 • aktuální změny v roce 2017
 • novela zákona o dani silniční účinná pro zdaňovací období roku 2017 – zákon č. 63/2017
 • změny související s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • základní pojmy + vybrané související předpisy
 • předmět daně • osvobození od daně • poplatníci daně • základ daně a sazby
 • vznik a zánik daňové povinnosti • placení daně a zálohy na daň • sleva na dani
 • daňové přiznání • řešení vybraných dotazů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16570
Cena: 1 890 Kč Objednat