Daň silniční a daň z nemovitostí

Určeno pro: ekonomické a účetní pracovníky zabývající se níže uvedenou problematikou

Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikací zákona o dani silniční ve vazbě na související předpisy zejména z oblasti právní úpravy provozování vozidel na pozemních komunikacích a jejich registrace. V rámci semináře budou předmětem:

 • Daň silniční
 • aktuální změny v roce 2018
 • novela zákona o dani silniční účinná od zdaňovacího období roku 2017 – zákon č. 63/2017
 • změny související s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • základní pojmy + vybrané související předpisy
 • předmět daně • osvobození od daně • poplatníci daně • základ daně a sazby
 • vznik a zánik daňové povinnosti • placení daně a zálohy na daň • sleva na dani
 • daňové přiznání • řešení vybraných dotazů
 • Daň z nemovitých věcí
 • průřez zákonem o dani z nemovitých věcí • platná legislativa
 • výpočet daně u vybraných nemovitých věcí a výpočet daně
 • povinnosti poplatníků při podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16939
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat