Daň z příjmů právnických a fyzických osob • připravované změny pro rok 2019

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky

 • současná platná legislativa • aktuální stav ke dni konání semináře
 • novely zákona o daních z příjmů v průběhu roku 2018
 • osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů
 • změny v paušálních výdajích
 • odpočet penzijního a životního pojištění
 • změny u bezúplatných příjmů
 • nárok na odpočet daně u veřejně prospěšných poplatníků
 • měny ve finančním leasingu
 • uplatnění daně z nabytí nemovitostí do daňových výdajů • změny v odpisování nehmotného majetku
 • odpisování technického zhodnocení u podnájemce • daňový režim práva stavby • odpisování spoluvlastnických podílů
 • změna v daňovém odpisování u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem
 • vyřazení původní výstavby v rámci výstavby nové
 • daňové zvýhodnění na děti • omezení daňového bonusu
 • změna v žádosti o vratitelný přeplatek
 • připravované změny pro rok 2019
 • aktuální problémy na dani z příjmů
 • odpovědi na dotazy • diskuze

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16943
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat