Daň z příjmů právnických a fyzických osob • připravované změny pro rok 2019

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky

 • současná platná legislativa • aktuální stav ke dni konání semináře
 • novely zákona o daních z příjmů v průběhu roku 2018
 • osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů
 • změny v paušálních výdajích
 • odpočet penzijního a životního pojištění
 • změny u bezúplatných příjmů
 • nárok na odpočet daně u veřejně prospěšných poplatníků
 • měny ve finančním leasingu
 • uplatnění daně z nabytí nemovitostí do daňových výdajů • změny v odpisování nehmotného majetku
 • odpisování technického zhodnocení u podnájemce • daňový režim práva stavby • odpisování spoluvlastnických podílů
 • změna v daňovém odpisování u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem
 • vyřazení původní výstavby v rámci výstavby nové
 • daňové zvýhodnění na děti • omezení daňového bonusu
 • změna v žádosti o vratitelný přeplatek
 • připravované změny pro rok 2019
 • aktuální problémy na dani z příjmů
 • odpovědi na dotazy • diskuze

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16943
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat