Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2018 a roční zúčtování záloh na daň

Určeno pro: vedoucí pracovníky a mzdové účetní

Přehled změn v dani z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2018

 • změny ve zdaňování příjmů zvláštní sazbou daně • podmínky pro její sražení
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti • změna výše daňového zvýhodnění • změna podmínek pro poskytování daňových bonusů
 • novinky v daňových benefitech
 • Prohlášení k dani, uplatnění slev a daňového zvýhodnění na vyživované děti

Povinnosti zaměstnavatele při vybírání záloh a zvláštní sazby daně z příjmů ze závislé činnosti

 • náležitosti mzdových listů
 • opravy chyb při zdanění

Roční zúčtování záloh na daň

 • z pohledu zaměstnance • možnosti snížení základu daně, potřebné doklady a jejich náležitosti
 • z pohledu zaměstnavatele • oprávnění zaměstnavatele k provedení ročního zúčtování záloh na daň
 • zvláštní sazba daně • její vliv na roční povinnost poplatníka
 • důsledek změny daňového zvýhodnění na vyživované děti v průběhu roku 2017 na roční zúčtování záloh a dodatečné uplatnění slev na dani nevyužitých v průběhu roku
 • slevy na dani uplatňované až při výpočtu roční daňové povinnosti poplatníka, sleva na vyživovanou manželku, „školkovné"
 • nezdanitelné části základu daně • nové nároky na jejich prokazování • změny ve výši daňových odpočtů při darování krve
 • předčasné ukončení smluv o životním pojištění
 • výpočet roční daňové povinnosti poplatníků, přeplatky na dani, doplatky daňových bonusů

Zdaňování příjmů nerezidentů a možnosti provedení ročního zúčtování

 • diskuze - odpovědi na dotazy

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE AŽ V ROCE 2018 !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13920
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat