Daň z příjmu ze závislé činnosti od ledna 2019

Určen pro: vedoucí pracovníky a mzdové účetní

Cíl: seznámit se s aktuálními problémy daně z příjmů ze závislé činnosti

Program semináře:

aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti

  • příjmy ze závislé činnosti, rozlišení příjmů od daně osvobozených
  • rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona
  • daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování
  • soustavná příprava na budoucí povolání • téma k diskusi stále „živé“
  • benefity v podmínkách roku 2019
  • opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění

změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2019

aktuální judikatura k dani z příjmů ze závislé činnosti

diskuze • odpovědi na dotazy

Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání.

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 11. prosince 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 15370
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat