Daň z příjmů ze závislé činnosti v podmínkách roku 2018 • roční zúčtování 2017

Určen pro: vedoucí pracovníky a mzdové účetní.

Cíl semináře: seznámit se s aktuálními problémy daně z příjmů ze závislé činnosti.

 • příjmy ze závislé činnosti • základní charakteristika • rozlišení podle daňového zatížení
 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti zálohou na daň a zvláštní sazbou daně • změny ve zdaňování příjmů zvláštní sazbou daně od ledna 2018
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti od ledna 2018 • změna výše daňového zvýhodnění • změna podmínek pro poskytování daňových bonusů
 • změny v uplatňování slev poživatelů invalidních důchodů a osob se ZTP/P
 • změny ve výši daňových odpočtů • nepeněžní plnění • pojistné na životní pojištění • penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové spoření
 • daňové benefity v nových souvislostech • příspěvky zaměstnavatele na sociální potřeby zaměstnanců • další novinky
 • prohlášení k dani • možnost elektronické formy • nový vzor prohlášení
 • povinnosti zaměstnavatele při vybírání záloh a zvláštní sazby dně z příjmů ze závislé činnosti • náležitosti mzdových listů • opravy chyb při zdanění
 • zdaňování příjmů daňových nerezidentů
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017
 • příprava na roční zúčtování záloh na daň • možnosti snížení základu daně poplatníka • potřebné doklady a jejich náležitosti
 • důsledek změny daňového zvýhodnění na vyživované děti v průběhu roku na roční zúčtování a dodatečné uplatnění slev na dani nevyužitých v průběhu roku
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. prosince 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13896
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat