Daně v účetnictví podnikatelů

Autor: Libuše Müllerová, Alena Vančurová

  • Kód produktu: 33295
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 280
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 80-7357-163-3
  • Datum vydání: květen 2006
  • Vaše cena s DPH: 426 Kč
ks
    V prodeji
Publikace je věnována daním z pohledu jejich zachycení v účetnictví podnikatelů - fyzických osob a obchodních společností. Uvádí jí stručná charakteristika právního rámce účetnictví a daňového systému v České republice, na které navazuje obecné zobrazení přímých daní, nepřímých daní a pojistného sociálního pojištění v soustavě účtů. Těžiště publikace je v kapitolách věnovaným obchodním společnostem, kde jsou uvedeny účetní a daňové souvislosti vybraných oblastí ve vztahu k dani z příjmů. Jedná se především o oblast dlouhodobého majetku, finančního majetku, pohledávek, rezerv, mzdové oblasti a cestovních náhrad a dalších daní, o nichž účetní jednotky účtují, včetně transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně a účtování o splatné a odložené dani. V závěrečné kapitole jsou uvedeny i vybrané problémy při účtování daně z přidané hodnoty. Všechny kapitoly doplňují schémata účtování a zaúčtované příklady.

Chcete se na něco zeptat?