Daňová evidence podnikatelů 2016

Autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček

 • Kód produktu: 89894
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 144
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0035-4
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 169 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -17 Kč
 • Vaše cena s DPH: 152 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2015 i 2016. Publikace je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob. Obsahuje základní překladový slovník starých a nových pojmů podle nového občanského zákoníku. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2015. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti.


OBSAH:

Předmluva J. Sedláčka z roku 2012

Předmluva k aktuálnímu vydání

1 Předmět a cíl daňové evidence

1.1 Právní úprava daňové evidence

1.2 Předmět daňové evidence

1.3 Cíl daňové evidence

1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 do roku 2015

1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014

1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO

1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.)

2 Forma a obsah daňové evidence

2.1 Obsah daňové evidence

2.2 Forma daňové evidence

2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů

2.4 Skutečný stav majetku a dluhů

2.5 Daňový doklad

2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem

2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence

2.8 Cizí měna v daňové evidenci

3 Evidence příjmů a výdajů

3.1 Evidence příjmů

3.2 Evidence výdajů

3.3 Výdaje paušálem

3.4 Spolupracujcí osoby

3.5 Deník příjmů a výdajů

4 Daňová evidence pohledávek

4.1 Oceňování pohledávek

4.2 Obsah a forma evidence pohledávek

5 Daňová evidence dluhů

5.1 Oceňování dluhů

5.2 Obsah a forma evidence dluhů

5.3 Zápočet pohledávek a dluhů

5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem

5.5 Platební kalendář

6 Evidence daně z přidané hodnoty

6.1 Předmět daně z přidané hodnoty

6.2 Registrační povinnost plátce DPH

6.3 Ostatní k DPH

6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101i zákona DPH)

6.5 Vedení evidence DPH

7 Evidence dlouhodobého majetku

7.1 Oceňování dlouhodobého majetku

7.1.1 Ocenění pořizovací cenou

7.1.2 Ocenění vlastními náklady

7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění

7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou

7.2 Evidence dlouhodobého majetku

7.3 Odpisy dlouhodobého majetku

7.3.1 Rovnoměrné odpisování

7.3.2 Zrychlené odpisování

7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku

7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje

7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování

7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka

7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace

7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání

7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku

8 Evidence najatého majetku

8.1 Operativní leasing

8.2 Finanční leasing

8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené

8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu

8.5 Způsob evidence najatého majetku

8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním

9 Zásoby a jejich evidence

9.1 Vymezení zásob

9.2 Oceňování zásob

9.3 Evidence zásob

10 Krátkodobý finanční majetek

10.1 Korunová pokladna

10.2 Valutová pokladna

10.3 Ceniny

10.4 Korunové bankovní účty

10.5 Devizové bankovní účty

10.6 Krátkodobé cenné papíry

11 Mzdová evidence

12 Rezervy a jejich evidence

12.1 Rezervy na opravy hmotného majetku

12.2 Rezervy na pěstební činnost

12.3 Ostatní rezervy

13 Evidence jízd a ostatních skutečností

13.1 Evidence jízd

13.2 Silniční daň

13.3 Náhrady při použití motorového vozidla

13.4 Evidence ostatních skutečností

14 Vedení deníku příjmů a výdajů

14.1 Transakce před zahájením podnikání

14.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období

14.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů

15 Minimum daňové optimalizace

16 Přechod z daňové evidence na účetnictví

17 Komplexní příklad

18 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

18.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání

18.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP)

18.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela)

18.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP)

18.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání

18.6 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2015 – zadání

18.7 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2015

Seznam literaturyChcete se na něco zeptat?