Daňová evidence podnikatelů 2017

Autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček

 • Kód produktu: 92064
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 142
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-271-0424-6
 • Běžná cena s DPH: 169 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: 17 Kč
 • Vaše cena s DPH: 152 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2016 i 2017. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob. Obsahuje i základní přehled elektronické evidence tržeb, která je novou povinnosti podnikatelů. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2016. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti.Z obsahu:


Předmluva J. Sedláčka z roku 2012

Předmluva k aktuálnímu vydání

1 Předmět a cíl daňové evidence

1.1 Právní úprava daňové evidence

1.2 Předmět daňové evidence

1.3 Cíl daňové evidence

1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013

1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014

1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO

1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.)

1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.)

2 Forma a obsah daňové evidence

2.1 Obsah daňové evidence

2.2 Forma daňové evidence

2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů

2.4 Skutečný stav majetku a dluhů

2.5 Daňový doklad

2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem

2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence

2.8 Archivace v daňové evidenci

2.9 Cizí měna v daňové evidenci

3 Evidence příjmů a výdajů

3.1 Evidence příjmů

3.2 Evidence výdajů

3.3 Výdaje paušálem

3.4 Spolupracující osoby

3.5 Deník příjmů a výdajů

4 Daňová evidence pohledávek

4.1 Oceňování pohledávek

4.2 Obsah a forma evidence pohledávek

5 Daňová evidence dluhů

5.1 Oceňování dluhů

5.2 Obsah a forma evidence dluhů

5.3 Zápočet pohledávek a dluhů

5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem

5.5 Platební kalendář

6 Evidence daně z přidané hodnoty

6.1 Předmět daně z přidané hodnoty

6.2 Registrační povinnost plátce DPH

6.3 Ostatní k DPH

6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH)

6.5 Vedení evidence DPH

7 Evidence dlouhodobého majetku

7.1 Oceňování dlouhodobého majetku

7.1.1 Ocenění pořizovací cenou

7.1.2 Ocenění vlastními náklady

7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění

7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou

7.2 Evidence dlouhodobého majetku

7.3 Odpisy dlouhodobého majetku

7.3.1 Rovnoměrné odpisování

7.3.2 Zrychlené odpisování

7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku

7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje

7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování

7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka

7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace

7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání

7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku

8 Evidence najatého majetku

8.1 Operativní leasing

8.2 Finanční leasing

8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené

8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu

8.5 Způsob evidence najatého majetku

8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním

9 Zásoby a jejich evidence

9.1 Vymezení zásob

9.2 Oceňování zásob

9.3 Evidence zásob

10 Zvířata

11 Krátkodobý finanční majetek

11.1 Korunová pokladna

11.2 Valutová pokladna

11.3 Ceniny

11.4 Korunové bankovní účty

11.5 Devizové bankovní účty

11.6 Krátkodobé cenné papíry

12 Mzdová evidence

13 Rezervy a jejich evidence

13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku

13.2 Rezervy na pěstební činnost

13.3 Ostatní rezervy

14 Evidence jízd a ostatních skutečností

14.1 Evidence jízd

14.2 Silniční daň

14.3 Náhrady při použití motorového vozidla

14.4 Evidence ostatních skutečností

15 Vedení deníku příjmů a výdajů

15.1 Transakce před zahájením podnikání

15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období

15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů

16 Minimum daňové optimalizace

17 Přechod z daňové evidence na účetnictví

18 Komplexní příklad

19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání

19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP)

19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela)

19.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP)

19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání

19.6 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy

19.7 Lhůta pro podání daňového přiznání

20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2016

20.1 Zadání příkladu

20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2016

Seznam literatury

Chcete se na něco zeptat?