Daňové a nedaňové náklady 2016

Autor: Miloslav Hnátek, David Zámek

 • Kód produktu: 89881
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-905899-2-6
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 329 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 296 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

V publikaci autoři, daňoví poradci, předkládají čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se může poplatník setkat. Je určena podnikatelům, účetním podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.Z obsahu:


1. Úvod

2. Náklady v základu daně

3. Automobil

4. Cena obvyklá

5. Cestovní náhrady zaměstnanců

6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů

7. Členské příspěvky

8. Daně jako náklad

9. Daňové odpisy hmotného majetku

10. Daňové odpisy nehmotného majetku

11. Dary, „sponzorské příspěvky“

12. Dlouhodobý hmotný majetek

13. Dlouhodobý nehmotný majetek

14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání

15. Hmotný majetek

16. Jiný majetek

17. Leasing

18. Likvidace nepoužitelných zásob

19. Manka

20. Motivační příspěvek žákům a studentům

21. Náhrada škody

22. Nájemné

23. Nehmotný majetek

24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob

25. Odpis pohledávky

26. Odstupné za uvolnění bytu

27. Opravné položky k pohledávkám

28. Opravy a udržování

29. Paušalizace cestovních náhrad

30. Paušální výdaj na dopravu

31. Paušální výdaje podnikatelů

32. Paušální výdaje pronajímatelů

33. Penzijní pojištění

34. Pohledávky – postoupení

35. Pojistné

36. Pokuty, penále a jiné sankce

37. Poplatky

38. Pracovní oblečení

39. Pracovní prostředky

40. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů

41. Práva zaměstnanců

42. Přechodné ubytování

43. Reklama

44. Reprezentace a osobní spotřeba

45. Rezervy na opravu hmotného majetku

46. Smluvní pokuty

47. Soukromé životní pojištění

48. Spojené osoby

49. Škody

50. Technické zhodnocení hmotného majetku

51. Úroky

52. Vstupní cena majetku

53. Vyřazení majetku

54. Vzdělávání

55. Zaměstnanecké benefity

56. Zásoby

57. Závodní stravování

58. Zmařená investice

Chcete se na něco zeptat?