Daňové a účetní aktuality v roce 2018 • přehled nejdůležitějších změn v účetních a daňových předpisech platných pro rok 2018

Určen pro: vedoucí ekonomických útvarů, pracovníky účtáren a daňových útvarů, pro zaměstnance firem zabývající se vedením účetnictví a zpracováním daňové agendy.

Cíl semináře: je seznámit posluchače s nejdůležitějšími změnami v účetních a daňových předpisech platných pro rok 2018. Část semináře bude rovněž věnována změnám těchto předpisů přijatých v průběhu roku 2017, jejichž znalost je nezbytná pro správné sestavení účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2017.

  • Daň z přidané hodnoty
  • změny přijaté pro rok 2017 a 2018
  • vybrané problematické okruhy zákona (časté chyby plátců DPH)
  • aktuální vývoj v oblasti kontrolního hlášení
  • dopady zákona o DPH ve vazbě na zákon o EET
  • výklady a informace GFŘ
 • Účetnictví podnikatelských subjektů
 • změny pro rok 2017 a 2018
 • připomenutí vybraných pravidel pro sestavení účetní závěrky za rok 2017
 • upozornění na aktuální interpretace Národní účetní rady

 • Daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • změny přijaté pro rok 2017 a 2018
 • upozornění na nejčastější problémové oblasti s dopadem na zpracování daňového přiznání za rok 2017
 • upozornění na zajímavé rozsudky soudů a aktuální výklady GFŘ k této problematice
 • Stručné upozornění na změny ostatních daňových zákonů, které by neměly uniknout pozornosti posluchačů
 • diskuze • odpovědi na dotazy posluchačů

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. prosince 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16564
Cena: 1 890 Kč Objednat