Daňový řád s komentářem 2013

Autor: JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková

 • Kód produktu: 2544
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 1192
 • Vazba: vázaná se stužkou
 • ISBN: 978-80-7263-769-0
 • Vydání:2. aktualizované
 • Datum vydání: únor 2013
 • Vaše cena s DPH: 959 Kč
ks
  V prodeji
  Aktualizováno

Druhé vydání komentovaného znění daňového řádu poskytuje čtenáři informaci o aktuálním účinném znění daňového řádu.

Novelizace daňového řádu

Jedná se především o novelizaci přijatou zákonem č. 458/2011 Sb., zákonem č. 399/2012 Sb. a nepřímou novelizaci provedenou zákonem č. 396/2012 Sb.

Novinky druhého vydání

Komentář vychází z dlouholetých legislativních zkušeností obou autorů (daňového poradce a advokátky), kteří se na přípravě zákona č. 280/2009 Sb. přímo podíleli. V tomto vydání je již méně rozdílných názorů obou autorů, neboť v mnohém se v průběhu času jejich původně odlišná stanoviska ujednotila, avšak oba autoři v tomto vydání polemizují s některými názory, které dosud zazněly k výkladu daňového řádu nebo jsou součástí aplikační praxe, tedy s názory, s nimiž se některý z autorů, popřípadě oba nemohou ztotožnit. I toto vydání obsahuje kromě komentáře jednotlivých ustanovení daňového řádu pro větší názornost u jednotlivých procesních institutů srovnání komentované právní úpravy s právní úpravou dosavadní a citace z té judikatury k původnímu zákonu o správě daní a poplatků, kterou lze podle názoru autorů případně použít i v podmínkách daňového řádu, jakož i z judikatury, která vedla k novému pojetí zákonných ustanovení daňového řádu. Publikace obsahuje i novou judikaturu, která byla přijata již za účinnosti daňového řádu.

Pro koho je publikace určena

Znalost daňového řádu je nezbytná nejen pro pracovníky Finanční správy, Celní správy, ale i mnoho dalších úředních osob činných ve veřejné správě, včetně soudů, obcí a krajů. Stejně důležitá je jeho znalost pochopitelně i pro daňové poradce, advokáty a hlavně všechny poplatníky a plátce daní, kteří nechtějí být pouze pasivními účastníky daňového řízení odkázanými na to, jak si tento předpis vykládají správci daně, či se vlastními chybami dostávat do nepříjemných situací.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2017, vkládaná aktualizace k 1. 1. 2015 je ke stažení na této webové stránce pod záložkou „Aktualizace“.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?