Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2018

Určeno pro: účetní z podnikatelské sféry (právnické osoby i fyzické osoby) a také pro nestátní neziskové organizace

Program:

 • změny pro rok 2018
 • zopakování změn z roku 2017
 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • zaúčtování a daňové zohlednění podle způsobu pořízení majetku
 • pořízení dalšího podílu na společně vlastněném majetku a daňové důsledky v roce 2018
 • účetní odpisy • interní směrnice
 • daňové odpisy • zatřídění do skupiny • způsoby odpisování
 • porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
 • odpisování specifických druhů majetku • komponentní odepisování
 • specifika daňových odpisů nehmotného majetku
 • soubory majetku
 • odpisy nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku
 • možnost odpisování technického zhodnocení podnájemníkem, vypůjčitelem a dalšími osobami od 1.7.2017
 • přerušení odpisování • optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • hmotný majetek a odpisy v průběhu vykazování nákladů paušálem
 • majetek používaný k podnikání pouze z části
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. dubna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15218
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat