Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2018

Určeno pro: všechny pracovníky účtáren, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. • Po celou dobu semináře Vám budou k dispozici oba lektoři.

 • Majetek • daňový pohled
 • současná platná legislativa
 • rozdělení hmotného majetku dle jednotlivých kategorií
 • způsoby pořízení hmotného majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování • vztah daňových a účetních odpisů • možnosti přerušení odpisování
 • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování • jednotlivé způsoby odpisování
 • způsoby vyřazení hmotného majetku
 • právo stavby
 • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů
 • daňové odpisy u neziskových organizací
 • vliv dotací a darů na stanovení vstupní ceny
 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví
 • kategorie nehmotného majetku • způsoby odpisování nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku • změny v novele zákona o daních z příjmů týkající se hmotného a nehmotného majetku
 • Majetek • účetní pohled
 • vymezení hmotného a nehmotného majetku • dlouhodobý, drobný, technické zhodnocení
 • definice vstupní ceny • pořizovací, reprodukční pořizovací, vlastní náklady
 • účetní odpisy • odpisový plán, způsoby odpisování, zásady pro účetní odpisování
 • operace při pořízení majetku
 • operace při pozbývání majetku
 • speciální případy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16852
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat