Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2018

Určeno pro: všechny pracovníky účtáren, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. • Po celou dobu semináře Vám budou k dispozici oba lektoři.

 • Majetek • daňový pohled
 • současná platná legislativa
 • rozdělení hmotného majetku dle jednotlivých kategorií
 • způsoby pořízení hmotného majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování • vztah daňových a účetních odpisů • možnosti přerušení odpisování
 • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování • jednotlivé způsoby odpisování
 • způsoby vyřazení hmotného majetku
 • právo stavby
 • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů
 • daňové odpisy u neziskových organizací
 • vliv dotací a darů na stanovení vstupní ceny
 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví
 • kategorie nehmotného majetku • způsoby odpisování nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku • změny v novele zákona o daních z příjmů týkající se hmotného a nehmotného majetku
 • Majetek • účetní pohled
 • vymezení hmotného a nehmotného majetku • dlouhodobý, drobný, technické zhodnocení
 • definice vstupní ceny • pořizovací, reprodukční pořizovací, vlastní náklady
 • účetní odpisy • odpisový plán, způsoby odpisování, zásady pro účetní odpisování
 • operace při pořízení majetku
 • operace při pozbývání majetku
 • speciální případy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16853
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat