Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní řízení • nejrozšířenější omyly, úskalí a chyby z praxe

Určeno pro: pracovníky obchodních, celních oddělení, pracovníky logistiky, expedice, celní úřady, pracovníky celních deklarací, dovozní a vývozní firmy a jejich zástupce v celním řízení

Pokud se sjednává mezinárodní obchod, je bezpodmínečně nutné myslet na podmínky dodání zboží. Jde o ujednání prodávajícího a kupujícího ohledně přepravy zboží, jeho pojištění a vyřizování celních formalit. Čím větší je vzdálenost mezi místem odeslání a místem určení zboží, tím může při dodání vzniknout víc problémových míst. K čí tíži půjde zničení či poškození zboží na cestě, to je vlastně podstata těchto ujednání. Dodací podmínky tak řeší přechod rizik mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti přepravy, pojištění a cel. Většina mezinárodních obchodů má sjednány dodací podmínky, nicméně většina účastníků mezinárodního obchodu jim v zásadě nerozumí. Povrchní znalosti se ovšem mohou v případě nečekaných událostí po cestě (havárie, poškození zboží, povětrnostní vlivy, nečekané překážky na cestě ….) vymstít a přinést nesmírné finanční ztráty. A jak tato oblast souvisí s celním řízením? Jednoduše. Dodací podmínky jsou totiž cenotvorné a cla se počítají z tzv. celní hodnoty, která zahrnuje cenu zboží … Proto celníky na celém světě v celním řízení zajímá, jaká dodací podmínka je na každý obchod sjednána.
 • Na semináři si odpovíme na otázky typu:
 • jak souvisí dodací podmínky INCOTERMS s celním řízením?
 • trápí nás spíš při dovozu nebo vývozu nebo jsou důležité v obou případech?
 • kdo je sjednává a kde je najdeme?
 • jsou povinné?
 • Co když nemáme sjednánu dodací podmínku? Jak v celním řízení postupujeme?
 • proč není dodací podmínka EXW při vývozu výhodná a v praxi chybně používána?
 • jak souvisí dodací podmínky s daňovým dokladem při vývozu, resp. s nárokem na osvobození od DPH?
 • jak vypadá celní hodnota a statistická hodnota u jednotlivých dodacích podmínek?
 • Cíl semináře: rozebrat jednotlivé dodací podmínky a poukázat na nejrozšířenější omyly, které při jejich sjednávání panují. Na příkladech z praxe ukázat úskalí a chyby z praxe. U tohoto tématu musíme zabrousit kromě celních předpisů do mezinárodních obchodních zvyklostí a mezinárodních přepravních smluv a pochopit provázanost celního řízení s těmito oblastmi. Program dne:
  • historický vznik a vývoj dodacích podmínek INCOTERMS
  • základní význam dodacích podmínek
  • nejčastější omyly související s dodacími podmínkami
  • podrobné vysvětlení jednotlivých dodacích podmínek ve skupinách E,F,C,D • zvláštnosti dodacích podmínek skupiny C
  • rizika námořní přepravy
  • pojištění zboží – zvláštní práva čerpání
  • vliv dodacích podmínek na celní řízení • při dovozu vliv na celní hodnotu • při vývozu vliv na statistickou hodnotu
  • vliv dodacích podmínek na DPH
  • diskuze • odpovědi na dotazy

  Přihláška

  Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

  Daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

  Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 7. června 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16774
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 1 980 Kč Objednat