Doprava 2007-2009 (MERITUM)

Autor: Miroslava Šmídová

  • Kód produktu: 52430
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 314
  • Vazba: lamin. vazba
  • ISBN: ISBN 978-80-7357-278-5
  • Datum vydání: červenec 2007
  • Vaše cena s DPH: 407 Kč
ks
    V prodeji
Základním předpokladem k dosažení dobré úrovně péče o bezpečnost práce v silniční dopravě a souvisejícím opravárenství je nejen znalost a následné dodržování obecně závazných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení vlády), ale také využití normativních dokumentů – českých technických norem.A právě k tomu přispívá předkládaná publikace Meritum – Doprava, Bezpečnost práce, silniční dopravy a opravárenství 2007 – 2009, která je praktickou příručkou pro snadnou orientaci v základní problematice bezpečnosti práce při provozu a opravách vozidel. Poskytuje aktuální přehled o platných předpisech pro všechny oblasti dopravy a činnosti na pozemních komunikacích, ale i v terénu. Věnuje se jak tuzemské, tak mezinárodní dopravě, včetně dopravy nebezpečných látek. Čtenáři v ní dále naleznou přehled základních bezpečnostních předpisů, informace o kontrolách nad touto oblastí a mnoho dalších specifických kapitol (vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu, odměňování a cestovní náhrady, poskytování první pomoci apod.).Součástí publikace je i bezplatná aktualizace všech informací v průběhu let 2007 až 2009.

Chcete se na něco zeptat?