DPH 2016 - zákon s přehledy

Autor: Jiří Dušek

 • Kód produktu: 89893
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0033-0
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 269 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -32 Kč
 • Vaše cena s DPH: 237 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

V aktualizovaném vydání praktické, osvědčené publikace autor na 165 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2016 je tak ojedinělým způsobem doplněno schématickým znázorněním nejběžnějších paragrafů zákona, čímž uživatel získává neocenitelného pomocníka. Aktuální vydání reaguje na změny z novel zákona o DPH. Názorné přehledy obsahují např.: kontrolní hlášení, dodání vybraných nemovitých věcí, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, podmínky ručení za nezaplacenou daň, přepravu v EU, kdy a jak zálohový koeficient, opravy DPH, jak se změnou meziroční sazby daně, přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, zdanění služeb v EU, poskytnutí služeb z EU a třetích zemí, změny režimu při registraci či zrušení a další. V příloze jsou uvedeny formuláře k DPH a např. seznam základních sazeb v EU včetně struktury DIČ, seznam elektronicky poskytovaných služeb.OBSAH:Seznam přehledů DPH 2016

Úvod

Seznam zkratek

Přehled nejdůležitějších platných i připravených změn v DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty

Přehledy schémat

---

Přílohy:

č. 1 Seznam zemí EU

č. 2 Daňová identifikační čísla členských států EU

č. 3 Přehled zdanění dopravy

č. 4 Zálohové faktury při změně sazby daně

č. 5 Přiznání k DPH

č. 6 Souhrnné hlášení k DPH

č. 7 Evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6

č. 8 Elektronicky poskytované služby

č. 9 Kontrolní hlášení

---

Seznam přehledů DPH 2016:

1. Legislativa a informace k DPH

2. Informace a pokyny GFŘ k DPH

3. Teritoria DPH

4. Druhy plnění DPH

5. Daňové subjekty

6. Osoby povinné k dani (§ 5)

7. Sídlo osoby povinné k dani

8. Osoby DPH

9. Osoby veřejné správy (§ 5/3, 4)

10. Právnické osoby nepovinné k dani

11. Identifikované osoby (IO)

12. Obrat (§ 4a)

13. Jak počítat obrat u nájmu (ZDP § 9)

14. Některé základní pojmy

15. Provozovna

16. Operace s obchodním závodem

17. Dlouhodobý majetek (§ 4/3)

18. Vykázání pořízení DM v daňovém přiznání

19. Finanční limity Kč v zákoně

20. Daňové doklady

21. Požadavky na daňové doklady (§ 34)

22. Náležitosti daňového dokladu

23. Zvláštní daňové doklady

24. Zjednodušený daňový doklad

25. Sazby DPH

26. Druhá snížená sazba

27. Výpočet DPH zdola – shora

28. Kurz a cizí jazyk

29. Místo plnění u zboží

30. Soubor zboží a složené plnění

31. Dílčí a opakované plnění

32. Přiznání daně z úplaty před zdanitelným plněním (§ 37a)

33. Záloha a finální faktura

34. Přefakturace

35. Reklamní předměty a vzorky

36. Vratné obaly

37. Vratné obaly – zdanění (§ 36/10)

38. Sazby daně u staveb pro bydlení

39. Definice pojmů u staveb pro bydlení

40. Restituce zemědělci

41. DPH v případě úmrtí

42. Převod práva užívat najaté věci

43. Speciality bez daně

44. Základ daně (§ 36)

45. Základ daně – z jaké ceny (§ 36/6)

46. Vyřazení majetku

47. Základ daně pro osoby spřízněné

48. Spřízněné osoby a cena obyklá (§ 36a/3)

49. Opravy (úpravy) základu a výše daně (§ 42)

50. Oprava chyb daně v jiných případech (§ 43)

51. Opravný daňový doklad (§ 45)

52. Oprava daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci (§ 44)

53. Potvrzení dokladů či oznámení

54. Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období (§ 104)

55. Základní místo plnění v rámci EU

56. Jaké jsou povinnosti plátce obchodujícího s EU

57. VIES – ověřování DIČ pro potřeby DPH

58. Registr plátců DPH

59. Povinnost přiznat plnění (EU)

60. Kdy zdanitelná plnění u služeb a zboží EU

61. Samovyměření DPH EU

62. Povinnost podání souhrnného hlášení

63. Intrastat

64. Služby – místo plnění

65. Služby – výjimky místa plnění

66. Služby osobě nepovinné k dani – výjimky

67. Vyjmenované služby pro osoby nepovinné k dani (§ 10h)

68. Kulturní, vědecké a výchovné služby (§ 10b)

69. Veletrhy

70. Osobní doprava

71. Stravování

72. Druhy „zprostředkování“

73. „Zprostředkování“ a DPH

74. Práce na movité hmotné věci (= služba) pro EU

75. Příklady na opravu hmotné movité věci

76. Stavební subdodávka – příklad

77. Přeprava zboží

78. Přeprava v EU – z tuzemska do ciziny

79. Přeprava v EU – z ciziny do tuzemska

80. Přeprava v EU – pro neplátce (§ 10f/2)

81. Přeprava v EU – pro plátce (§ 9/1)

82. Přeprava v EU – z tuzemska

83. Přeprava ve 2 EU – pro DIČCZ

84. Dodání a pořízení zboží v EU

85. Zboží v EU

86. Pořízení zboží z EU pro jiné DIČ (§ 11/2, 3)

87. Co není dodání do EU ani vývoz

88. Třístranný obchod (§ 17)

89. Vykázání třístranného obchodu

90. Zasílání zboží (§ 8)

91. Zboží s instalací nebo montáží

92. Přemístění zboží (fiktivní dodání či pořízení zboží = pohyb vlastního zboží)

93. NDP (§ 19) (Nový dopravní prostředek – auto)

94. Prodejci osobních aut – nákup z EU a prodej

95. Dovoz zboží

96. Dovoz zboží (§ 20)

97. Dovoz zboží s ukončením přepravy v jiné zemi EU (§ 71g)

98. Vývoz zboží (§ 66)

99. Vývoz služeb (§ 67)

100. Přeprava a služby u dovozu a vývozu zboží (§ 69)

101. Přehled odpočtů DPH

102. Podmínky odpočtu daně

103. Daňová optimalizace

104. Odpočet u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

105. Přehled odpočtů, vyrovnání a úprav

106. Odpočet v poměrné výši (§ 75)

107. Způsob krácení odpočtu (§ 76)

108. Zálohový koeficient (§ 76/6)

109. VYROVNÁNÍ odpočtu daně (§ 77)

110. ÚPRAVA odpočtu daně (§ 78, § 78a)

111. Jednorázová úprava odpočtu (§ 78d)

112. Přehled vyřazení dlouhodobého majetku

113. Úpravy odpočtu

114. Příklady uplatnění odpočtu u DHM

115. Finanční činnosti (§ 54)

116. Penzijní činnosti (§ 54a)

117. Dodání nemovité věci (§ 56)

118. Od kdy běží pětiletá lhůta pro osvobození (§ 56/3)

119. Nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a)

120. Daňové doklady u nájmu nemovitostí

121. Zdravotní služby a zboží (§ 58)

122. Humanitární pomoc (§ 68)

123. Cestovní služby (§ 89)

124. Bazar, umělecká díla (§ 90)

125. Komise

126. Společnost (bývalé sdružení)

127. Insolvence (§ 99b)

128. Osvobození v osobních zavazadlech

129. Vrácení daně

130. Skupinová registrace k DPH

131. Závazné posouzení dle § 47a, § 47b a § 92h

132. Přenesená daňová povinnost – režimy

133. Přenesení daňové povinnosti (§ 92a)

134. Proč a od kdy přenesení daňové povinnosti (§ 92a)

135. Stavební a montážní práce (§ 92e)

136. Kompletní plnění u stavebních a montážních prácí (§ 92e)

137. Kdy se stane osoba plátcem (§ 94/1)?

138. Zdaňovací období (§ 99)

139. Změna režimu – registrace plátce (§ 79)

140. Změna režimu – zrušení registrace (§ 79a)

141. Registrace

142. Povinná registrace u služeb přijetím či poskytnutím

143. Uskutečnění zdanitelného plnění u služeb (§ 24, § 24a)

144. Povinnost přiznat daň (§ 108/1/c)

145. Zrušení registrace plátce

146. Zrušení registrace identifikované osoby

147. Nespolehlivý plátce (§ 106a)

148. Ručení za nezaplacenou daň GFŘ (§ 109)

149. Ručení za odvod DPH (§ 109)

150. Další případy ručení (§ 109)

151. Zvláštní režim jednoho správního místa

152. Tuzemské režimy jednoho správního místa

153. Přiznání a platba ve zvláštním režimu

154. Roční uzávěrka DPH

155. Faktury s DPH po 25. lednu

156. Kontrolní hlášení – proč

157. Povinnost podat kontrolní hlášení (§ 101c)

158. Náležitosti kontrolního hlášení (§ 101d)

159. Posuzování limitů do KH

160. Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e)

161. Opravné a následné kontrolní hlášení (§ 101f)

162. Postup při nesplnění povinností s KH (§ 101g)

163. Odpověď na výzvu u kontrolního hlášení

164. Pokuty za porušení povinností s KH (§ 101h)

165. Elektronická forma podání (§ 101a)

Chcete se na něco zeptat?