DPH 2018 • pohled správy daní a daňové praxe na jednom místě • nejčastěji řešené okruhy, ve kterých se chybuje

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Lektorky budou přednášet po celou dobu konání semináře společně.

Úvod

 • aktuální právní stav
 • právní zdroje pro zákon o DPH

Vybrané okruhy novely zákona o DPH od 1.7.2017 ve vazbě na informace GFŘ – kde se mohou očekávat praktické problémy

 • vymezení základních pojmů : obchodní majetek, dlouhodobý majetek
 • dopad do praxe ve vazbě na uplatnění nároku na odpočet

Registrace plátce a identifikované osoby k DPH – informace GFŘ z prosince 2017., zavedení nové přílohy k registraci

 • dobrovolná
 • ze zákona

Problematika záloh (§ 20a ) Informace GFŘ a její problematika do praxe

Problematika vývozu ve vazbě na vystavení daňového dokladu a uskutečnění plnění

 • jaký daňový doklad vystavit a kdy?
 • služby vázané na vývoz a dovoz

Režim přenesení daňové povinnosti při pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku

Novela zákona o DPH voblasti nároku na odpočet ( Oprava odpočtu § 74 – rozšíření vědomostního testu, vyrovnání odpočtu daně § 77 – rozšíření vědomostního testu, úprava odpočtu § 78e – rozšíření vědomostního testu – vazba na info GFŘ )

Ručení

 • další rozšíření podmínek ručení
 • co musí správce daně splnit aby vyzval plátce jako ručitele?
 • postup při použití zvláštního způsobu zajištění daně ( § 109a – Je zárukou ochrany plátce před označením za osobu zapojenou do řetězových podvodů??)

Kontrolní hlášení a související sankce

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se knemovité věci

Časový posun dle §104 ZDPH

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Uplatňování DPH u společníků společnosti

Uplatňování DPH u služeb poskytovaných prostřednictvím internetových platforem (např. Airbnb či Uber)

Diskuse ke každé oblasti

 

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. února 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13953
Cena: 2 690 Kč Objednat