DPH 2018 v praktických příkladech

Určeno pro: účetní a všechny, kteří se zabývají DPH v praxi

Program semináře:

 • místo zdanitelného plnění podle §9 • příklady kdy to tak je
 • místo zdanitelného plnění podle §10 až §10i • rozbor jednotlivých případů
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy EU • kdy nám vzniká povinnost odvést DPH
 • netypické příklady na zdanění DPH podle §9 mezi českými subjekty
 • problém §10 • kdy a kdo zdaňuje
 • problém §10b • kdy je místo plnění tam, kde se koná akce a kdy to je podle §9
 • příklady na to, kdy nám vzniká povinnost přiznat DPH za cizí osobu
 • problém §108 odst. 1 písmeno k) versus osvobození od DPH při dodání do JČS
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění a pohled na nový §20a a kdy zdaňovat zálohy a kdy je nezdaňovat
 • problém nového sdělení GFŘ ohledně zdaňování přepravy zboží do třetích zemí • jak k tomu přistupovat
 • nárok na odpočet daně kdy je a kdy není (ekonomická činnost)
 • ve kterém období mám nárok na odpočet DPH
 • co musí obsahovat daňový doklad
 • problém s daňovými doklady v přenesení DPH
 • kdy mám nárok na odpočet DPH z dokladů reverse charge
 • krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty koeficientem §76 • praktické příklady
 • vyrovnání odpočtu DPH §77 • jednoduchý příklad
 • úprava odpočtu DPH §78 • jednoduchý příklad
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. června 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15276
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat