Změny v zákoně o DPH s účinností od 1. 1. 2019

Určeno pro: účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů, podnikatelské sféry, daňové a účetní poradce

PŘÍNOS: Na semináři budete seznámeni s NOVELAMI zákona o DPH s navrhovanou účinností od 1. 1. 2019 – novela zákona v rámci daňového vládního balíčku přináší skoro 300 změn, další změny přináší novela zákona o evidenci tržeb také s navrhovanou účinnosti od 1. 1. 2019.

 • PROGRAM:
 • Daňový balíček změn od 1. 1. 2019:
 • Zákon o DPH • novela účinná od 1. 1. 2019 ( část až od 1. 1. 2021):
 • další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic:
 • úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů • úplata a ekonomická činnost
 • změny u digitálních služeb
 • uplatňování DPH v případě poukazů • nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz
 • souhrnný daňový doklad • změny
 • ZMĚNY v § Základ daně a Opravy základu daně
 • ZMĚNA výpočtu daně „shora“ - § 37/odst. 2
 • NOVÁ ČÁST zákona věnovaná nedobytným pohledávkám
 • pojem „první kolaudační souhlas“ a další změny u prodeje věcí nemovitých
 • ubytovací služby a DPH
 • změny v pronájmu věcí nemovitých určených k bydlení
 • služby související s dovozem a vývozem – opět změna
 • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku • rozšíření možnosti
 • úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
 • a mnoho dalších navrhovaných změn
 • Změny v zákoně o DPH – nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží díky novele Zákona o evidenci tržeb - přehled nejdůležitějších změn novely zákona o evidenci tržeb včetně zavedení nového typu evidence tržeb a termínu zavedení EET pro další skupiny podnikatelů
 • přehled informací GFŘ v oblasti DPH
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16938
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat