DPH nejen pro začátečníky • ucelený výklad problematiky DPH • dvoudenní kurz 27. a 30. 4. 2018

Určeno pro: ekonomické a účetní pracovníky, kteří již chvíli pracují a nebo se začínají zabývat problematikou DPH - začátečníci

Speciální dvoudenní seminář (27. a 30. 4. 2018) zaměřený na ucelený výklad problematiky DPH. V průběhu semináře budou probrána jednotlivá ustanovení zákona v tématických okruzích s mnoha příklady, poznatky z praxe a aktualitami ke dni konání semináře.
 • Co na semináři uslyšíte - osnova
 • výklad základních pojmů • postavení osob v zákoně o DPH
 • předmět daně • jeho vymezení • rozsah • praktické uplatnění
 • registrační povinnost osob povinných k dani • plátce • osoba identifikovaná k dani
 • uplatňování DPH v tuzemsku • dodání zboží • poskytování služeb
 • vznik povinnosti přiznat daň
 • ručení za daň • nespolehlivý plátce daně
 • režim přenesení povinnosti na příjemce plnění
 • daňové doklady • povinnosti při jejich vystavování • nutné náležitosti
 • správné stanovení základu daně • výše daně
 • sazby daně • příloha č. 2, 3, 3a zákona • DPH ve stavebnictví
 • osvobozená plnění
 • uplatňování DPH v rámci obchodování v EU a s třetími zeměmi
 • dodání zboží do jiného členského státu EU • vývoz zboží
 • zvláštní režimy pro cestovní kanceláře a obchodníky s použitým zbožím
 • uplatňování nároku na odpočet daně - a mnohé další
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Účastníci semináře obdrží ZDARMA aktuální publikaci - "Abeceda DPH 2018" (Kuneš, Vondrák), ANAG 3/2018 v hodnotě 619,- Kč, zaměřenou na problematiku DPH

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. dubna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16668
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 190 Kč Objednat