DPH • novela zákona 2019

Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Cíl: prezentace Novely ZDPH účinné od roku 2019 v nejdůležitějších okruzích, kde dochází k zásadním změnám v uplatňování DPH.

 • Anotace semináře:
 • úprava výkladu pojmu ekonomické činnosti a úplaty
 • leasingové smlouvy a DPH – nová úprava
 • zavedení specifického režimu pro jednoúčelové a víceúčelové poukazy
 • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání při pořízení nového dopravního prostředku identifikovanou osobou
 • implementace povinnosti vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu příjemci plnění
 • nová úprava opravy základu daně u nezaplacených pohledávek
 • způsob stanovení hodnoty plnění v případě výměnného obchodu a v případě úhrady virtuální měnou
 • oprava základu daně – nové časové souvislosti
 • rozšíření osvobození při dodání nemovité věci i na nekolaudované stavby
 • nájem nemovité věci – změny v úpravě
 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
 • rozšíření povinnosti podávat přiznání k DPH elektronicky na identifikované osoby
 • implementace pokuty za ztěžování či maření správy daně z přidané hodnoty až 500 000 Kč i v případě, kdy nelze uložit pokutu dle § 101h
 • úprava lhůty pro ukládání pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • implementace výjimky pro stanovení místa plnění dle paragrafu 10i zákona o DPH
 • nová pravidla pro vystavování daňových dokladů v režimu jednoho správního místa
 • služby vázané na dovoz a vývoz – důsledky judikatury Soudního dvora EU
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16945
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat