DPH • novela zákona 2019

Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Cíl: prezentace Novely ZDPH účinné od roku 2019 v nejdůležitějších okruzích, kde dochází k zásadním změnám v uplatňování DPH.

 • Anotace semináře:
 • úprava výkladu pojmu ekonomické činnosti a úplaty
 • leasingové smlouvy a DPH – nová úprava
 • zavedení specifického režimu pro jednoúčelové a víceúčelové poukazy
 • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání při pořízení nového dopravního prostředku identifikovanou osobou
 • implementace povinnosti vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu příjemci plnění
 • nová úprava opravy základu daně u nezaplacených pohledávek
 • způsob stanovení hodnoty plnění v případě výměnného obchodu a v případě úhrady virtuální měnou
 • oprava základu daně – nové časové souvislosti
 • rozšíření osvobození při dodání nemovité věci i na nekolaudované stavby
 • nájem nemovité věci – změny v úpravě
 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
 • rozšíření povinnosti podávat přiznání k DPH elektronicky na identifikované osoby
 • implementace pokuty za ztěžování či maření správy daně z přidané hodnoty až 500 000 Kč i v případě, kdy nelze uložit pokutu dle § 101h
 • úprava lhůty pro ukládání pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • implementace výjimky pro stanovení místa plnění dle paragrafu 10i zákona o DPH
 • nová pravidla pro vystavování daňových dokladů v režimu jednoho správního místa
 • služby vázané na dovoz a vývoz – důsledky judikatury Soudního dvora EU
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16946
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat