DPH pro mírně pokročilé

Určeno pro: ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry s malou zkušeností v problematice DPH. Seminář je určen pro omezený počet posluchačů. Prodloužená doba konání semináře 9.00 - 16.00

Posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu je titul Abeceda DPH 2018 a ukázkové číslo časopisu Účetní a daně

Program semináře:

 • co je a co není předmětem daně
 • osoby povinné a identifikované k dani
 • místo zdanitelného plnění podle §9
 • místo zdanitelného plnění podle §10 až §10i
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy EU
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy třetích zemí
 • kdo a jak přiznává DPH
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění a pohled na nový §20a
 • zvláštní typy zdanitelných plnění • poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi
 • doklady tzv. reverse charge • kdy přijatá služba či zboží podléhá tomuto systému
 • náležitosti daňového dokladu • praktické ukázky • co ovlivňuje pokud něco chybí
 • základ daně a sazby daně
 • režim přenesení DPH • co podléhá přenesení DPH v názorných příkladech
 • různé konkrétní příklady zdanitelných plnění
 • příklady zdanitelných plnění z praxe a rozbor řešení těchto příkladů
 • nárok na odpočet daně kdy je a kdy není • systémový přehled
 • přiznání k DPH • rozbor jednotlivých řádků přiznání
 • souhrnné hlášení • kdy a jak ho vyplnit a podat
 • kontrolní hlášení a jeho vztah k přiznání DPH a vazby na řádky přiznání
 • novela zákona o DPH s platností od 1. dubna 2017
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 2. května 2018, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 15236
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat