DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a s třetími zeměmi 2018/2019

Určeno pro: všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci poskytování služeb v EU a se třetími zeměmi

Program semináře:

 • místo plnění u jednotlivých služeb
 • osoba, která má povinnost přiznat daň
 • základní pravidlo pro stanovení místa plnění podle § 9
 • místo plnění o vyjmenovaných služeb podle § 9a – 10i
 • osoba neusazená v tuzemsku podle § 4 odst. 1 písm. m)
 • povinnost přiznat daň v tuzemsku u přijatých služeb podle § 108 odst. 1 písm. c)
 • služby osvobozené od daně podle § 67 – 70
 • uvádění služeb do DAP při poskytnutí a při přijetí
 • uvádění služeb do Souhrnného hlášení při jejich poskytnutí
 • uvádění služeb do Kontrolního hlášení při jejich přijetí
 • samostatně bude podán výklad s příklady k § 69, k přepravě a službám při vývozu a dovozu, v návaznosti na Informaci GŘD
 • závěrem 3 – 4 konkrétní příklady na uplatnění DPH u služeb
 • předmětem výkladu budou i změny v této oblasti pro rok 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16884
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat