Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění 2018/2019

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

Program semináře:

 • přehled aktuálních předpisů
 • okruh pojištěných osob
 • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
 • vedení podkladové evidence
 • dokladování chybějících dob pojištění
 • výpočet důchodu v roce 2018 a 2019
 • rozdíl ve výši důchodu mezi doloženou a nedoloženou dobou pojištění
 • součinnost zaměstnavatele při sepisování žádostí o důchod (zvýšení důchodu)
 • vedení a předkládání ELDP
 • základní zásady při vyplňování ELDP • ELDP poživatelů starobního důchodu • údaje uváděné do dvou řádků • vyloučené doby a odečítané doby, omluvné důvody • příklady vyplňování ELDP
 • sankce při porušení povinností v důchodovém pojištění
 • aktuality a novinky ke dni konání semináře
 • diskuse • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. ledna 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15437
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat