Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění 2018/2019

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

 • přehled aktuálních předpisů
 • okruh pojištěných osob
 • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
 • vedení podkladové evidence
 • dokladování chybějících dob pojištění
 • výpočet důchodu v roce 2018 a 2019
 • rozdíl ve výši důchodu mezi doloženou a nedoloženou dobou pojištění
 • součinnost zaměstnavatele při sepisování žádostí o důchod (zvýšení důchodu)
 • vedení a předkládání ELDP
 • základní zásady při vyplňování ELDP • ELDP poživatelů starobního důchodu • údaje uváděné do dvou řádků • vyloučené doby a odečítané doby, omluvné důvody • příklady vyplňování ELDP
 • sankce při porušení povinností v důchodovém pojištění
 • aktuality a novinky ke dni konání semináře
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16923
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat