Důchodové pojištění a vedení ELDP v roce 2018 • povinnosti zaměstnavatelů

Určeno pro:mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

 • Změny v oblasti důchodového pojištění
 • povinné a dobrovolné pojištění
 • náhradní doby pojištění
 • dávky důchodového pojištění 2018 • podmínky nároku a jejich výše
 • vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2017 v porovnání s rokem 2018 • pravidla valorizace důchodů v roce 2018
 • možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání nebo bez jeho pobírání
 • povinnosti zaměstnavatelů v roce 2018
 • vedení podkladové evidence • archivační lhůty
 • součinnost při sepisování žádostí o důchod (zvýšení důchodu)
 • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
 • předepsané tiskopisy a jejich vzorové vyplnění
 • vedení ELDP • základní povinnost zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění
 • základní zásady při vyplňování ELDP podle aktuálního právního stavu
 • odchylky při zaměstnání malého rozsahu či dohodách o provedení práce
 • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • údaje uváděné do více řádků • zaměstnání po vzniku nároku na důchod • vedení ELDP pro starobní důchodce
 • vyloučené a odečítané doby • omluvné důvody
 • názorné příklady vyplňování ELDP
 • SANKCE při porušení povinností • řízení o námitkách
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. února 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16611
Cena: 1 980 Kč Objednat