Důchodové pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění • změny 2017/2018

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a pro ty, kteří v organizacích zajišťují agendu vedení ELDP.

 • přehled změn v oblasti důchodového pojištěnípřijatých v průběhu roku 2017
 • doby pojištění a náhradní doby pojištění
 • druhy dávek důchodového pojištění • vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2017 v porovnání s rokem 2018, pravidlavalorizace důchodů v roce 2018
 • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle aktuálního stavu právní úpravy • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem • ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů předčasných starobních důchodů • možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ • používané tiskopisy a jejich řádné vyplnění
 • vedení ELDP• vzorové příklady, upozornění na zjišťované závady
 • dohoda o pracovní činnosti a Dohoda o provedení práce – uzavřené u jednoho zaměstnavatele
 • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • zaměstnankyně na mateřské dovolené
 • zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
 • ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. listopadu 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16496
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat